ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business for Sale
dot
dot
Land for sale/ ขายที่ดิน
dot
dot
House for Rent in Chiangmai
dot
bulletProperties for sale or for rent
bulletCondominium for Sale
bulletCondominium for Rent
dot
Joint Venture Companies
dot
bulletHow can own the property in Thailand?
bulletCategory/ แบบบ้าน ประเภทต่างๆ
bulletซื้อ บ้านมือสอง ผ่านทางไหนดี
bulletAll kind of land titles/ เอกสารสิทธิที่ดิน
bulletCheck bankrupt/ ตรวจสอบคนล้มละลาย
bulletที่ดิน กับปัจจัยเรื่องราคา
bulletกู้เงินซื้อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
bulletซื้อบ้านใหม่หรือ บ้านมือสอง ดี
bulletขายบ้าน คุณเองก็ทำได้
bulletข้อแนะนำในการเลือกซื้อ บ้านมือสอง
bulletSwindle/กลโกงที่ดิน
bulletขายบ้าน จ.เชียงใหม่
bulletเช่าบ้าน จ.เชียงใหม่
dot
Recheck & Decision
dot
bulletBank payment/คำนวนเงินผ่อนชำระ
bulletForeign Exchange Rates/ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
bulletArea rate of Thailand/ ตรวจสอบราคาประเมิน
bulletLegal fee/ค่าธรรมเนียมการโอน
bulletLease Agreement
dot
Link
dot
bulletอาหารประจำวันนี้
bulletOur Daily Bread
bulletคำอธิฐานประจำวันนี้
bulletWe are impact
bulletBlueletter Bible
bulletCOMICS/ หนังสือภาพ
bulletThe testimony by Billy Graham
bulletChiangmai Tour
bulletWatchofthelord
bullet"The Dwelling" Retreat Home
bulletHoly Zone
bulletAlumnit Campus Crusade for Christ
bulletZOE Int. Ministries
bulletHILL SONG (VEDIO)
bulletMy Church (House of Praise)
dot
Newsletter

dot
Category/ แบบบ้าน ประเภทต่างๆ

 

แบบบ้าน ประเภทต่างๆ
ประเภทบ้านและที่ดิน เพื่อใช้ในการลงทุน
          เนื่องจาก บ้าน และ ที่ดิน มีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะตัวเหมาะสมกับการลงทุนแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ลงทุนใน บ้าน และ ที่ดิน จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกประเภทบ้านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย ทั้งนี้บ้านที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจแยกออกได้เป็น 8 ประเภทด้วยกันคือ
            1. บ้านเดี่ยว  (Single-Family Homes) เป็นแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่มีคนนิยมมากที่สุด ลักษณะเป็นบ้านตั้งอยู่เดี่ยว ๆ มีเนื้อที่กว้างขวางรั้วรอบขอบชิด ทำให้ผู้อาศัยได้บรรยากาศของความเป็นส่วนตัว และห่างไกลจากการรบกวนของเพื่อนบ้าน บ้านชนิดนี้ปกติแล้จะมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันสามารถตกแต่งได้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามฐานะและรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ
           2. อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว (Shop Houses) เป็นแบบบ้านอีกลักษณะหนื่งที่ได้รับความนิยมมากในแถบชุมชนเมือง เพราะนอกจากจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้ว ยังสามารถดัดแปลงให้เป็นสถานที่ทำการค้าหรือธุรกิจได้ด้วย อาคารแบบนี้มักมีเนื้อที่แคบ จึงนิยมก่อสร้างหลาย ๆ ชั้น
           3. ทาวน์เฮาส์ (Town house) เป็นบ้านที่มีลักษณะเหมือนตึกแถวบ้านประเภทนี้มักตั้งอยู่ในเมือง ต่างกับตึกแถวตรงที่มีบริเวณหน้าบ้านจัดเป็นสวนขนาดย่อมและจอดรถได้ ทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่มักเป็นแบบ 2-3 ชั้น ใช้เนื้อที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นที่ในเมืองและมีราคาแพง
           4. แฟลตหรืออาพาร์ตเม้นต์ (Flat or Apartment) เป็นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์ คือมีหลาย ๆ ชั้น แบ่งเป็นหลายยูนิต วัตถุประสงค์เพื่อให้เช่า ปกติแล้วที่อยู่อาศัยแบบนี้ ค่าเช่ามักสูง เพราะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยครบ
           5. คอนโดมิเนียม (Condominium) หรืออาคารชุด เป็นอาคารที่มีหลายชั้น แต่ละชั้นแบ่งเป็นห้องชุดจำนวนมาก ซึ่งภายในห้องประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขก ห้องนำ ฯลฯ อาคารชุดแต่ละแห่งมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน โดยทั่วไปแล้วอาคารชุดจะตั้งอยู่ในกลางเมือง หรือในที่ชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวก อาคารชุดมีหลายประเภท ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย (Residential Condominium) และประเภทสำนักงาน (Office Condominium) ผู้ซื้ออาคารชุดจะมีกรราสิทธิ์เป็นเจ้าของอาคารชุดของตน และมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง อันได้แก่ ห้องโถง ที่จอดรถ ลิฟต์ สนาม และทางเดิน เป็นต้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ผู้เป็นเจ้าของอาคารชุดจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ
            6. สหกรณ์เคหสถาน(Cooperative Housing) เป็นที่อยู่อาศัยแบบสหกรณ์ ลักษณะเป็นอาพาร์ตเมนต์เพล็กซ์ คล้ายคอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยประเภทนี้ เกิดขึ้นโดยผู้ต้องการที่อยู่อาศัย จะลงทุนซื้อหุ้นของสหกรณ์และสหกรณ์จะนำเงินนั้นไปซื้อที่ดินและสร้างอาคารให้สมาขิกได้เช่าอยู่ สมาชิกต้องช่วยกันออกค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ค่าภาษี สมาชิกแต่ละหน่วย มีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริหาร
            7. บ้านเคลื่อนที่ (Mobile Home) บ้านชนิดนี้ ในเมืองไทยมักไม่ค่อยคุ้นเคยกัน แต่ในต่างประเทศมีมานานแล้ว ลักษณะเป็นบ้านที่สร้างสำเร็จรูปจากโรงงาน และย้ายมาติดตั้งในทำเลที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ของบ้านเคลื่อนที่ ผู้ที่เริ่มตั้งครอบครัวใหม่นิยมอยู่บ้านเคลื่อนที่ เพราะราคาไม่แพงนัก บางคนก็ใช้บ้านเครื่องที่เป็นสำนักงานเคลื่อนที่ เช่น ผู้รับเหมาเวลาไปรับเหมาก่อสร้างตามแหลงรับเหมาต่าง ๆ บ้านแบบนี้สามารถขับเคลื่อนหรือพ่วงกับรถคันอื่นได้ ลักษณะภายในมีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนบ้านทั่วไป บ้านแบบนี้บางทีนิยมใช้เป็นบ้านของดาราภาพยนตร์ หรือนักแสดงซึ่งต้องเดินทางเสมอ   ก็จะซื้อรถขนาดใหญ่ปรับปรุงภายในให้เหมือนบ้าน คือ มีห้องนอน ห้องเตรียมอาหาร ห้องน้ำ เพียงแต่ละห้องมีขนาดเล็กเท่านั้น   สำหรับผู้ที่ชอบท่องเทียวทัศนาจร บริษัทท่องเที่ยวบางแห่งก็จะมีรถยนต์ให้เช่า ซึ่งจะตกตกแต่งภายในเหมือนบ้านอยู่อาศัย ขับไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ได้ บ้านลักษณะนี้เรียกว่า Motor Home นิยมใช้กันมากตามเมืองท่องเทียว และใช้มากในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยว   ซึ่งผู้ใช้จะสามารถประหยัดค่าโรงแรกที่พักได้มาก เพราะไปกันได้หลายคน และใช้ได้ในช่วงเวลายาวนานอีกด้วย
            8. บ้านที่แบ่งเวลาการพักอาศัย (Time-Share Homes) บ้านแบบนี้ตามชื่อก็บอกลักษณะให้ทราบว่ามีการแบ่งเวลาหรือหมุนเวียนกันใช้ประโยชน์ในบ้านพักอาศัยดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักผ่อน เช่น บ้านพัก หรือเรือนรับรอง ที่อยู่ตามชายหาด หรือแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีบุคคล บริษัท หรือโครงการจัดสรรเป็นเจ้าของ ใครต้องการไปพักผ่อนในช่วงไหน ก็ขอเช่าใช้บ้านพักในช่วงนั้น ซึ่งจะมีการแบ่งเวลากันในระหว่างผู้ต้องการใช้ มีตั้งแต่ 1 สัปดาห์ จนถึง 6 เดือน ราคาค่าเช่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เป็นต้นว่า ระยะเวลาในการเช่า ขนาดของบ้าน ทำเลที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดตนฤดูกาลของการเช่าพัก
            ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมบางแห่ง ซึ่งได้ขายไปแล้ว ก็ยังให้บริการในลักษณะของ Time Sharing ด้วย คือขณะหนึ่งขณะใดที่เจ้าของไม่ได้อยู่เอง ก็มอบหมายให้ผู้จัดการคอนโดมิเนียมนั้นดูแลให้ โดยหาผู้ที่ต้องการพักผ่อนในช่วงดังกล่าวมาเช่าอยู่แทนซึ่งทำให้เจ้าของมีรายได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้อยู่อาศัยเองเพียงแต่จ่ายค่าบริการจัดการดังกล่าวบ้างเท่านั้น นอกจากนั้นรูปแบบที่เคยมีการดำเนินการกัน ยังมีการขายสถานที่พักตากอากาศในลักษณะของคอนโด เช่น (Condo chain)กล่าวคือเจ้าของกิจการคอนโดเซน จะมีการจำหน่ายห้องกัดตากอากาศ ซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ตากอากาศหลาย ๆ แหล่ง ผู้ที่ซื้อห้องชุด ณ สถานที่ตากอากาศแห่งหนึ่ง จะได้ใช้สิทธิในการใช้ห้องพักของโครงการเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานที่ตากอากาศอื่นได้ฟรีปีละกี่วัน ตามที่เจ้าของโครงการกำหนด อย่างไรก็ดีแนวคิดในเรื่อง Time-Share Home เป็นเรื่องที่มีแง่มุมทางกฎหมายอยู่หลายเรื่อง ดังนั้นผู้ที่ลงทุนในที่อยู่อาศัยลักษณะนี้ควรจะได้มีการปรึกษาผู้รู้ในด้านกฎหมายอย่างละเอียดเสียก่อนMega Project Companies

ซื้อ บ้านมือสอง ทางไหนดี
All kind of land titles/ เอกสารสิทธิที่ดิน
Check a bankrupk/ ตรวจสอบคนล้มละลาย
กลโกงที่ดิน
กู้เงินซื้อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ซื้อบ้านใหม่หรือ บ้านมือสอง ดี
ขายบ้าน คุณเองก็ทำได้
การเลือก บ้านมือสอง
ที่ดิน กับปัจจัยเรื่องราคา
How can I own the property in Thailand I want to buy?Copyright © 2010 All Rights Reserved.
PAUL&ESTHER REAL ESTATE Buying, Selling, Rental:Land, house, hotels&resort(Mandate, LOI, Statement, Legal,ect.) "God bless you" House for rent in Chiangmai", "House for sale in Chiangmai", Resort for sale in Chiangmai", "resort for rent in Chiangmai", "Warehouse for sale in Chiangmai", "Warehouse for rent in Chiangmai, Condominium for sale or for rent in Chiangmai, Business for sale or for rent in Chiangmai, properties for sale or for rent, Land for sale or for rent Thailand. "We are the professional agent and lawyer consult in Thailand and have experience more than 300 agreement" "We have a large selection of houses to rent and for sale in Chiang Mai. We have townhouses, shophouses and detached houses of all shapes and sizes available to let now." "Real estate agency services, houses,condominiums for sale and rent, land and properties for sale and lawyer consult in Chiang Mai Thailand.""Chiangmai Property, Real estate center in Chiang Mai Thailand, property house for rent and sale. Land for sale in Chiangmai." "Chiang Mai Property - Up-market and quality properties for sale and rent in Chiang Mai and throughout Thailand. Buy, Sell and Rent Houses, Condos, Land and Property for sale in Chiangmai, Phuket Thailand. Contact: Mr.Paul Chuenchai: +66 (0)87-300-5078, Mrs.Esther Chuenchai: +66 (0)85-614-8205 Email: Paulchiangmai@gmail.com