ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business for Sale
dot
dot
Land for sale/ ขายที่ดิน
dot
dot
House for Rent in Chiangmai
dot
bulletProperties for sale or for rent
bulletCondominium for Sale
bulletCondominium for Rent
dot
Joint Venture Companies
dot
bulletHow can own the property in Thailand?
bulletCategory/ แบบบ้าน ประเภทต่างๆ
bulletซื้อ บ้านมือสอง ผ่านทางไหนดี
bulletAll kind of land titles/ เอกสารสิทธิที่ดิน
bulletCheck bankrupt/ ตรวจสอบคนล้มละลาย
bulletที่ดิน กับปัจจัยเรื่องราคา
bulletกู้เงินซื้อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
bulletซื้อบ้านใหม่หรือ บ้านมือสอง ดี
bulletขายบ้าน คุณเองก็ทำได้
bulletข้อแนะนำในการเลือกซื้อ บ้านมือสอง
bulletSwindle/กลโกงที่ดิน
bulletขายบ้าน จ.เชียงใหม่
bulletเช่าบ้าน จ.เชียงใหม่
dot
Recheck & Decision
dot
bulletBank payment/คำนวนเงินผ่อนชำระ
bulletForeign Exchange Rates/ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
bulletArea rate of Thailand/ ตรวจสอบราคาประเมิน
bulletLegal fee/ค่าธรรมเนียมการโอน
bulletLease Agreement
dot
Link
dot
bulletอาหารประจำวันนี้
bulletOur Daily Bread
bulletคำอธิฐานประจำวันนี้
bulletWe are impact
bulletBlueletter Bible
bulletCOMICS/ หนังสือภาพ
bulletThe testimony by Billy Graham
bulletChiangmai Tour
bulletWatchofthelord
bullet"The Dwelling" Retreat Home
bulletHoly Zone
bulletAlumnit Campus Crusade for Christ
bulletZOE Int. Ministries
bulletHILL SONG (VEDIO)
bulletMy Church (House of Praise)
dot
Newsletter

dot
กู้เงินซื้อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
 
         การขอกู้เงินกับสถาบันการเงินเริ่มจากติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเคหะของธนาคาร เพื่อแสดงความจำนงขอกู้ พร้อมทั้งนำหลักฐานยื่นประกอบการขอกู้โดยครบถ้วน ซึ่งหากในวันยื่นกู้เอกสารหลักฐานยื่นประกอบการขอกู้โดยครบถ้วน ซึ่งหากในวันยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบจะทำให้ผู้กู้ต้องนำเอกสารมาให้หรือมายื่นกู้ใหม่ในภายหลังและอาจทำให้การวิเคราะห์อนุมัติล่าช้าออกไป หลังจากยื่นกู้แล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักประกัน
 
            เมื่อยื่นกู้แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินจส่งเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดินที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกันโดยทั้วไปใช้แวลาประมาณ 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน
            ธนาคารและสถาบันการเงินจะพิจารณาคำขอกู้โดยจะทำการวิเคราะห์รายได้ ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระ และหลักประกันของผู้กู้รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ และจะแจ้งผลการขอกู้ให้ผู้กู้ทราบ โดยปกติทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน
            เมื่อได้รับอนุมัติกู้แล้ว ผู้กู้จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อมาลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดวันไปทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน
            ในวันโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินจะไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดินที่หลักทรัพย์ดั้งอยู่ ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องเตรียมเงินเป็นค่าจดทะเบียนจำนองตามปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิมธิ์ตามปกติร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ้งโดยทั่วไปผู้ขายมักจะเป็นผู้จ่ายเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
            เมื่อทุกขั้นตอนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เป็นแคชเชียร์เช็ค เพื่อให้ผู้กู้จ่ายเงินคงเหลือให้กับเจ้าของโครงการ หรือผู้ขาย   ต่อไปเมื่อผู้กู้ได้รับเงินกู้แล้ว ผู้กู้ก็จะต้องมีภาระในการผ่อนชำระงวดทุกเดือนภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา
 
      ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับการขอสินเขื่อ
 
1.ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเชื่อ
2.ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน 
3.ค่าธรรมเนียมจำนองของสำนักงานที่ดิน 
4.ค่าประกันอัคคีภัย
5.ค่าอากรแสตมป
6.ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด
 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอน

มาตราการอสังหามีออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมโอน 2% เหลือ 0.01%
  • ค่าจดจำนอง 1%  เหลือ 0.01%
  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% เหลือ 0.1% คิดจากการถือครอง เกณฑ์ราคาประเมินของสินทรัพย์

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.51 และสิ้นสุด 28 มี.ค.52 มาตรการนี้รวมบ้านมือสองด้วย และไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการ/บ้านที่ได้รับการอนุญาตจัดสรรถูกต้องเท่าน้น หากขายบ้านมือสองในโครงการที่ไม่ได้รับอนุญาตจัดสรร ก็ยังถือว่าเข้าข่าย ส่วนภาษีรายได้หัก ณที่จ่ายจากการขาย ก็คิดอัตราก้าวหน้า หากถือครอง 1 ปี ให้หักออก 97% มูลค่าในส่วนที่เหลือ คิดอัตรา 3% ค่ะ

เช่นบ้านราคา 1 ล้านบาท ถือครองมา 1 ปี แม้โอนไปเมื่อกลางปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันไม่ถึง 1 ปีก็ถือว่า 1 ปี บ้าน 1 ล้านบาท ถือครอง 1 ปี ได้ลด 97% เหลือ 30,000 คิดภาษีรายได้ 3% จาก 30,000บาท เท่ากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 900 บาท
Mega Project Companies

Category/ แบบบ้าน ประเภทต่างๆ
ซื้อ บ้านมือสอง ทางไหนดี
All kind of land titles/ เอกสารสิทธิที่ดิน
Check a bankrupk/ ตรวจสอบคนล้มละลาย
กลโกงที่ดิน
ซื้อบ้านใหม่หรือ บ้านมือสอง ดี
ขายบ้าน คุณเองก็ทำได้
การเลือก บ้านมือสอง
ที่ดิน กับปัจจัยเรื่องราคา
How can I own the property in Thailand I want to buy?Copyright © 2010 All Rights Reserved.
PAUL&ESTHER REAL ESTATE Buying, Selling, Rental:Land, house, hotels&resort(Mandate, LOI, Statement, Legal,ect.) "God bless you" House for rent in Chiangmai", "House for sale in Chiangmai", Resort for sale in Chiangmai", "resort for rent in Chiangmai", "Warehouse for sale in Chiangmai", "Warehouse for rent in Chiangmai, Condominium for sale or for rent in Chiangmai, Business for sale or for rent in Chiangmai, properties for sale or for rent, Land for sale or for rent Thailand. "We are the professional agent and lawyer consult in Thailand and have experience more than 300 agreement" "We have a large selection of houses to rent and for sale in Chiang Mai. We have townhouses, shophouses and detached houses of all shapes and sizes available to let now." "Real estate agency services, houses,condominiums for sale and rent, land and properties for sale and lawyer consult in Chiang Mai Thailand.""Chiangmai Property, Real estate center in Chiang Mai Thailand, property house for rent and sale. Land for sale in Chiangmai." "Chiang Mai Property - Up-market and quality properties for sale and rent in Chiang Mai and throughout Thailand. Buy, Sell and Rent Houses, Condos, Land and Property for sale in Chiangmai, Phuket Thailand. Contact: Mr.Paul Chuenchai: +66 (0)87-300-5078, Mrs.Esther Chuenchai: +66 (0)85-614-8205 Email: Paulchiangmai@gmail.com